Obavijest

Jun 26, 2023

Dragi učenici, poštovani roditelji,

obavještavamo vas da se prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo putem online sistema https://upis.emis.edu.ba završava danas, 26.6.2023. godine, u 16:00 sati, do kada je moguće izvršiti zadnji izbor srednjih škola.

Nakon zatvaranja sistema za upis bit će dostupne konačne rang liste prvog upisnog roka.

Poslije objave rezultata upisa u prvi razred srednjih škola na području Kantona Sarajevo, potrebno je da u školi u koju ste primljeni dostavite potrebnu dokumentaciju najkasnije četiri dana od dana objavljivanja rezultata (od 27. juna 2023. godine), a u skladu sa Odlukom o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo:

– prijava za upis (prijavu za upis će biti moguće isprintati nakon objave konačnih rang lista iz online sistema – https://upis.emis.edu.ba),

– izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija,

– svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi – orginalni dokument

– uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole i uvjerenje o postignutom uspjehu na eksternoj maturi – orginalna dokumenta,

– druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz čl. 11., 12. i 13. Odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo (diplome/potvrde o osvojenim takmičenjima i dr.)

Učenici koji se nisu upisali u prvom konkursnom roku moći će pristupiti drugom konkursnom roku, putem online sistema, od 29. juna do 4. jula 2023. godine.