JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn organizirala je niz aktivnosti povodom obilježavanja jednog od najznačajnijih datuma u historiji naše domovine: historijski sat dr.sc. Amira Klike sa Univerziteta u Sarajevu, izložba radova na temu Bosanskohercegovački gradovi i priredba, pokazali su samo mali dio onoga šta radimo i čime se bavimo.
U čast ovog značajnog praznika, a u cilju pripreme škole za proces dualnog obrazovanja, svečano je otvoren Kabinet za konstrukciju i modeliranje odjeće.
Zahvaljujemo se na posjeti svim gostima, a posebno predstavnicama Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja mr.sc. Sadžidi Hadžić i Samiri Karamehić, dipl.ing.elekt.

Sretan Dan nezavisnosti svim građanima Bosne i Hercegovine!