Realizovan je VII posljednji modul o okviru programa Socijalizacija s pravom čiji program podržava Vlada Sjedinjenih Američkih Država preko odjela za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona Bureau of International Nacortics and Low Enfocement Affairs. PH International realizuje navedeni program  u kojem učestvuju Kanton Sarajevo, Bosansko-podrinjski, Srednjobosanski Kanton i Zapadnohercegovačka Županija.

JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn drugu godinu po redu se uspješno realizuje program kojeg čine VII modula:

I  Prava i obaveze mladih i institucije zaštite

II Djeca i mladi u kontaktu sa zakonom

III Vrijednosne orijentacije mladih

IV Prevencija nasilja nad djecom

V Prevencija ovisnosti

VI Prevencija trgovine ljudima

VII prevencija nasilnog radikalizma i ekstremizma

Program kao i prethodne školske godine realizovali Alma Ahmethodžić mr. ispred Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn  i Hajrudin Halilović ispred Policijske Uprave KS

Čestitke svim učenicima i učenicama II-1 razreda koji su pokazali zavidan interes i znanje o navedenim temama.

PRILOG

Lista prisutnih tokom susreta i posjeta školama

Učesnici iz Crne Gore

  • Branka Kankaraš, načelnica Direkcije za osnovnu školu, Ministarstvo prosvjete Crne Gore
  • Sabina Ćatić, načelnica Odjeljenja za vulnerabilne grupe, Institut za javno zdravlje Crne Gore
  • Mehdina Kašić-Šutković, Koordinatorka Informaciono-dokumentacionog centra, Inicijativa mladih za ljudska prava, Crna Gora
  • Vidosava Kašćelan, nezavisni viši stručni saradnik za obrazovanje i MLSP trenerica
  • Slađana Petković, direktor programa i direktor Ureda PH International u Crnoj Gori
  • Amela Kalender, koordinator programa, PH International Crna Gora

Učesnici iz Bosne i Hercegovine

  • Nedžada Faginović, direktor Ureda PH International u Bosni i Hercegovini
  • Marina Vasilj, koordinator programa, Ured PH International u Bosni i Hercegovini
  • Berina Ćatić, finansijski menadžer, Ured PH International u Bosni i Hercegovini (učesnik susreta 30.maja i 2.juna 2022. u sali Hotela)