25.3.2022. godine sa početkom u 14:05 realizovane  su radionice u okviru programa Socijalizacija s pravom.

Teme današnjih modula II i III bile su: Mladi u kontaktu sa zakonom i Vrijednosne orijentacije mladih.

Naredne radionice realizovati će se 11.4.2022. u isto vrijeme.

Učestvovali u radionicama učenici i učenice II-1 r.

Radionice realizovali: Alma Ahmethodzic i Fahrudin Halilović