Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je u Budžetu obezbijedilo sredstva za realizaciju projekta Njegovanje kulture sjećanja – posjeta učenika 2. razreda srednjih škola Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari.

U pratnji učenika, na putu prema Potočarima, će biti i profesorica historije koja će učenicima prenijeti historijske činjenice vezane za agresiju na Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. godine s posebnih osvrtom na događaje koji su prethodili 11.7.1995. , zatim danu pada Srebrenice kao i opis događaja nakon pada Srebrenice.

U Memorijalnom centru će biti održan historijski sat za sve učenike i profesore.

Učenici Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn prema Planu posjete Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari putuju u ponedjeljak  28.03.2022. godine.

Polazak je u 08:00 sati a povratak je planiran do 19:30 sati.

Potrebno je da učenici i nastavnici budu na mjestu predviđenom za polazak najmanje 30 minuta ranije.