U okviru kampanje 16 dana aktivizma kojoj je ove godine okvirni naziv: Djeca su naše ogledalo u suradnji sa TPO Fondacijom u prostorijama naše škole održana je radionica: Rodno zasnovano nasilje i nasilje nad djecom. U radionici su učestvovali učenici I-1, I-2 i I -4 razreda. U radionici asistirale učenice IV-1 razreda: Merima Frašto, Berina Mahmutović, Amela Kurtić i Amina Ramić. Radionicu realizovale profesorice Alma Ahmethodžić i Amela Stambol. 
Zahvaljujemo se gostima koji su izdvojili dio svog vremena i prisustvovali našoj edukativnoj, interaktivnoj i kreativnoj radionici!