5.2.2018.  U okviru kampanje 16 dana aktivizma i kontinuiteta aktivnosti koje su odnose na edukaciju i prevenciju rodno zasnovanog nasilja u okviru navedene kampanje učenici Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn su dijelili bijele trake uz  usmenu edukaciju o tome:

Šta je rodno zasnovano nasilje?

Kada je Međunarodni dan  borbe protiv nasilja nad ženama?

Poruka svima:

Izaberimo bolju stranu života!

Prijavimo nasilje!