Sedma godina za redom - a biće ih još .......

10.12.2018. 

Kao i prethodnih godina učenici, volonteri Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn iz Sarajeva već sedmu godinu mjesec novembar i decembar provode volontirajući u Narodnoj kuhinji Stari Grad.

Ovu priliku koristimo da se zahvalimo našim vrijednim  i društveno odgovornim učenicima. Volontiranje se završava simbolično  na Međunarodni dan ljudskih prava.

Nadamo se da će naša država i institucije biti odgovornije i poduzeti adekvane mjere u slučajevim kršenja ljudskih prava.

Također je potrebno i  zbrinuti sve veći broj korisnika Narodne kuhinje.

SPISAK VOLONTERA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA I KAMPANJE 16 DANA AKTIVIZMA

                IME I PREZIME                                           DATUM

Alisa Sjenar i Ajla Maslo

16.11.2018.

Amar Demšulov  i Lejla Salihović

19.11.2018.

Armin Borovac i Darviš Fatma

20.11.2018.

Larisa Oruč i Amina Kulo

21.11.2018.

Almedina Lacić i  Ajla Džuho

22.11.2018.

Maida Buljubašić i Alda Feriz

23.11.2018.

Adisa Prikaski i Amina Omerović

26.11.2018.

Alda Feriz, Alemina Jejna i Danijel Rebo

27.11.2018.

Eldina Babić i Ines Poljo

28.11.2018.

Alma Halilović , Eldina Kavazić i Hena Hadžić

29.11.2018.

Dženita Halilović i Dženana Čelam

30.11.2018.

Amina Zubčević i Adin Hodžić

3.12.2018.

Minela Kadić i Alma Salošević

4.12.2018.

Alma Ahmethodžić i Dženana Lagumdžić

5.12.2018.

Almira Emšo i Minela Benić

6.12.2018.

Adema Sadiković,  Sara Hodžić i Dženita Halilović

7.12,.2018.

Aldijana Hodžić i Nejra Memišević 

10.12.2018.

 
Koordinatorica volonitranja: Alma Ahmethodžić prof.

Asistentica: Amina Zubčević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenici redovno volontiraju u Narodnoj kuhinji Stari Grad

Volontiranje učenika Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn iz Sarajeva se nastavlja i ove godine. Kao i svake godine učenici i profesori  Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn iz Sarajeva volonitraju Narodnoj kuhinji Stari Grad.

Tradicionalno   povodom Medjunarodnog dana ljudskih prava volonteri Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn pored aktivnosti koji se realizuju  u školi i aktivnog učešća u zagovaranju i poštivanju ljudskih prava kroz razne aktivnosti NVO  naši učenici novembar i decembar mjesec posvete  pomoći  najugroženijoj populaciji korsnicima Narodne kuhinje Stari Grad. Ponosni smo na sve naše učenike i volontere koji daju svoj doprinos zajednici u kojoj žive i u kojoj se školuju. Naši učenici smatraju da mladi treba da budu primjer ostalima i taj stav potvrđuju kroz svoje aktivnosti.  

Naši učenici također znaju da je dobrota  vrlina koja se uči i koja u dovoljnoj mjeri pokazuje kakvi smo ljudi, građani, prijatelji i itd.

Aristotel: „Dobro je svrha svakog postojanja i svakog kretanja“.