VANREDNI KANDIDATI

 

JU  SREDNJA  ŠKOLA ZA TEKSTIL KOŽU I DIZAJN  

                         S  A  R  A  J  E  V  O

                         Ul. Medrese br. 5.

       Na osnovu  člana 81. Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo br. 23/2010.), te  Pravila Javna ustanova Srednja škola za tekstil kožu i dizajn Sarajevo  r a s p i s u j e:

    

                                K O N K U R S

za upis vanrednih učenika za  školsku  2016/2017. godinu

 

Javna  ustanova  Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn  vrši upis vanrednih učenika

u školskoj 2016/2017. godini za slijedeća stručna zvanja i zanimanja i zvanje V stepena,

 

IV stepen - stručna zvanja

- tekstilni tehničar konfekcionar

- tekstilni tehničar mehaničkog smjera

- tekstilni tehničar hemijsko-oplemenjivačkog smjera

- kožarski tehničar

- dizajner tekstila i odjeće

 

III stepen - zanimanja

- krojač

- tkač

- pletač

- oplemenjivač tekstila

- predioničar

- bojadiser tekstila

- hemijski čistač

- galaterist

- obućar

  

 V stepen  krojač- majstor

    Prijem zahtjeva i upis vanrednih učenika za prekvalifikaciju, polaganje predmetnih,

dopunskh i maturskih ispita vrši se najkasnije 15 dana prije početka svakog ispitnog roka utvrđenog Zakonom i Pravilima škole (januarsko-februarski, aprilski, junski i avgustovsko-septembarski  rok)

     Prijem zahtjeva i  upis vanrednih učenika razreda u cjelini vrši se  do kraja septembra tekuće školske  godine  zaključno sa  30.09.2016. godine, kao i za V stepen majstor-krojač.

 

Uz  prijavu za upis prilažu se slijedeća dokumenta:

-          svjedodžbe o završenim razredima, odnosno završenoj školi (orignal)

-          izvod iz matične knjige rođenih

-          za svjedodžbe  stečene u inostranstvu dokaz  Ministarstva za  obrazovanje, nauku i mlade o  nostrifikaciji

   Potrebna dokumenta za  upis u V stepen:

- svjedodžbu o završenoj srednjoj školi ili stručnoj školi tekstilne struke i  potvrdu   o radnom iskustvu u trajanju od 2 godine u struci.

 Zahtjevi za upis i potrebna dokumenta predaju se u sekretarijat  Srednje škola za tekstil, kožu i dizajn  Sarajevo ul. Medrese br.5.

Ostale  potrebne  informacije mogu se  dobiti   na   tel/fax   033 / 531 675

 

 

 

                                                                          PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

 

                                                                                         Mr. Hadžan Konjo

 

Kandidati koji vanredno pohađaju nastavu u Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn mogu se obratiti

Voditelju kandidata za vanredno polaganje Rovčanin Behudinu, prof. svaki dan u prostorijama škole: