UNICEF U BiH

Povodom Međunarodnog dana djeteta  učenici Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn učestvovali su u radionici koju je organizovao UNICEF u BiH.