26.03.2019.

Danas je u prostorijama škole održan sastanak direktora škole i profesora sa predstavnicima udruženja „Srce za djecu“. Tema sastanka je bila sudjelovanje Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn u projektu  izrade lutke koja bi pomogla u psihoterapiji djece oboljeloj od raka.

U procesu liječenja djece oboljele od raka dolazi do gubitka kose što je veoma stresno za dijete kao i za cijelu porodicu.  Projekat ima za cilj da lutka kao psihoterapijsko sredstvo pomogne pri ublažavanju trauma nastalih gubitkom kose.

Škola je formirala tim koji će uzeti učešće u ovom važnom projektu. Njega sačinjavaju: direktor škole Rovčanin Behudin, pedagog-psiholog Almedina Pašić Muratović i profesori: Kozica Behudin, Šahman Rasim, Ramić Dženana, Samir Pačavar, Đekić Adisa, Stambol Amela i Subašić Selma.

Prema informacijama od predstavnika Udruženja „Srce za djecu“ lutka bi bila univerzalna i djeca bi je dobijala u trajno vlasništvo.