SOCIOLOGIJA

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu održan je prvi skup iz sesije Razgovora o sociologiji u bosanskom društvu na koji su pozvani profesori sociologije iz srednjih škola u KS.

Alma Ahmethodžić prof. sociologije u Srednjoj školi za tekstil kožu i dizajn je prisustvovala na današnjoj sesiji na kojoj su između ostalog iznesene činjenice da sve srednje škole nemaju ovaj nastavni predmet vrlo bitan u svijetu, sve srednje škole nemaju i ne realizuju isti broj nastavnih sati zbog izučavanja ovog nastavnog predmeta u I godini, III i IV.

Također, kao bitan podatak istaknuto je da profesori sociologije trebaju osnovati udruženje profesora sociologije  i uspostaviti suradnju sa fakultetima poput Fakulteta političkih nauka i Filozofskog fakulteta u Sarajevu u cilju realizovanja raznih aktivnosti poput istraživanja, projekata, revidiranja planova i programa a sve u krajnjem cilju davanja sociologiji mjesta koje joj pripada kao u svakom razvijenom društvu koje ima ciljeve i vizije napretka u svakom smislu.