11.11.2020.

 

U okviru programa "Socijalizacija s pravom" koji podržava PH International i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu  11.11.2020. godine sa početkom u 13:00 sati realizovan  je  I modul, radionica pod nazivom "Prava i obaveze mladih i institucije zaštite". U programu "Socijalizacija s pravom"  ispred Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn učestvuju učenice i učenici I-3 razreda. Radionicu su realizovali: Dubravka Šimić, Alma Ahmethodžić  i Fahrudin Halilović.