04.5.2021.

Sa početkom u 13:10 realizovan je posljednji  modul, sedmi po redu, u okviru programa Socijalizacija s praovm koji podržava PH International.  Tema VII modula je Prevencija ekstremizma i radikalizma. Kao i na prethodnim radionicama učenice i učenici I-3 razreda su diskutovali  o temi i svim aktuelnim pitanjima vezano na nju.

Radionicu realizovala: Alma Ahmethodžić prof.

 

27.4.2021.

Sa početkom u 13:10 učenice i učenici I-3 razreda u okviru programa Socijalizacija s pravom učestvovali su u realizaciji VI modula pod nazivom Prevencija trgovine ljudima.

Radionicu održali: Alma Ahmethodžić i Fahrudin Halilović.

 

 

13.4.2021.

 

Sa početkom u 13:10 u okviru PH International i programa Socijalizacija s pravom realizovana je radionica pod nazivom Prevencija ovisnosti.

U okviru radionice učenice i učenici su imali priliku čuti nešto više o tom problem kao i diskutovati, razmijeniti stavove, mišljenja i iskustva po ovom pitanju.

Radionice u okviru programa Socijalizacija s pravom kao do sada realizovali Alma Ahmethodžić i Fahrudin Halilović.

 

 

 

 

 

17.02.2021.

 

Sa početkom u 13:00 sati realizovan je III modul u okviru  PH International programa Socijalizacija s pravom u kojoj su učestvovali učenici i učenice I-3 razreda.

Tema radionice: Vrijednosne orijentacije mladih.

Radionicu realizovali: Alma Ahmethodžić i Fahrudin Halilović

 

11.11.2020.

 

U okviru programa "Socijalizacija s pravom" koji podržava PH International i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu  11.11.2020. godine sa početkom u 13:00 sati realizovan  je  I modul, radionica pod nazivom "Prava i obaveze mladih i institucije zaštite". U programu "Socijalizacija s pravom"  ispred Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn učestvuju učenice i učenici I-3 razreda. Radionicu su realizovali: Dubravka Šimić, Alma Ahmethodžić  i Fahrudin Halilović.