SEKRETAR

Sva pravna pitanja u našoj školi uspješno rješava naš sekretar  Merima Drnda, diplomirani pravnik.