6.10.2017. godine članovi debatnog kluba Modus i CIVITAS sekcije Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn obilježili su  Sedmicu dječijih prava prikladnim programom.

U ime svih članova i moje lično ime hvala svim prisutnim što su izdvojili dio svog vremena i uveličali naš program. Svim članovima debatnog kluba i  CIVITAS sekcije čestistitke.

Voditelj debtnog kluba Modus i CIVITAS sekcije sekcija: Alma Ahmethodžić prof.