24.6.2020.

 

NVO "Ineractiv" uz podršku Ambasade SAD u Sarajevu u okviru projekta "60 bijelih ruža BiH" održan je okrugli stol u kojem su učestvovale NVO iz BiH, profesori, predstavnici učenika i itd.

Diskutovalo se o civilnim žrtvama rata i njihovoj sistematskoj i institucionaliziranoj diskriminsciji. Učesnici: NVO iz BiH, profesori, predstavnici učenika i itd.

Alma Ahmethodžić prof.