RASPORED NASTAVE ZA 01.9.2020. GODINE ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA

Učenici prvih (I) razreda u UTORAK 01.9.2020. godine dolaze u školu prema slijedećem rasporedu

 

Odjeljenje I-1  u 08:00.

I 1             DIZAJNER TEKSTILA I ODJEĆE

Razrednik:  Ramić Dženana

Red.br.

Ime i prezime

1.

Sinanović Ajla

2.

Lilić  Melika

3.

Ganović  Ena

4.

Imeri Armina

5.

Memić  Adna

6.

Ćeman  Mona

7.

Ćoralić  Iman

8.

Murić Asja

9.

Merdan  Mia

10.

Islami  Ema

11.

Džaferović  Amna

12.

Bektešević  Delila

13.

Bronja  Emina

14.

Redžepagić  Ema

15.

Mustajbegović  Aldin

16.

Aramu  Denise

17.

Muratović  Adna

18.

Šesto  Emela

19.

Salihagić Džanin

20.

Mustafi Elmuida

21.

Redžović  Elma

22.

Marić  Erna

23.

Hasović  Anadi

 

Odjeljenje I-2  u 08:15.

I 2     TEKSTILNI TEHNIČAR KONSTRUKTOR MODELAR                            

 razrednik:  Selma Karić

 

Red.br.

Ime i prezime

1.

Alić  Amina

2.

Smajović  Ali

3.

Gondžo Emina

4.

Vreto  Imran

5.

Mustajbegović  Adnan

6.

Bijedić  Rukaja

7.

Suljević  Meliha

8.

Kolenović  Tajra

9.

Abdurahmanović  Manal

10.

Ramić Adna

11.

Subašić  Lejla

12.

Nezirović  Belma

13.

Kadić  Amina

14.

Džumhur Hana

15.

Zuhrić  Lejla

16.

Kurtović Lejla

17.

Zalihić  Sumeja

18.

Mešetović  Adem

19.

Rovčanin Ajla

20.

Sulejmanović  Šakira

21.

Bakalović  Nejra

22.

Gačić Anja

23.

Hodžić  Ajla

24.

Berbić  Zejneb

 

 

Odjeljenje I-3  u 08:30.

I 3      KROJAČ

Razrednik: Ahmethodžić  Alma

             

Red.br.

Ime i prezime

1.

Džebo  Amra

2.

Turčalo Elma

3.

Ajanović  Alma

4.

Ramić  Azelma

5.

Ćućević  Lamija

6.

Hajrović  Emina

7.

Lučkin Larisa

8.

Bučan  Muhamed

9.

Čakal  Anesa

10.

Salman  Hanadi

11.

Aljičević  Armin

12.

Doličanin  Amila

13.

Mehmedika  Adna

14.

Milić  Elmedina

15.

Kadrić  Minela

16.

Kalember Elmedina

17.

Oručević  Ilda

18.

Đip  Belma

19.

Čomor  Emela

20.

Bujak Amela

21.

Ramić  Sanel

Odjeljenje I-4  u 08:45.

I 4    razrednik: Kulovac  Ramiz

½  KROJAČ

Red.br.

Ime i prezime

1.

Mahmud Ahmed Ismail Dawod Hadir

2.

Mučišta  Kanita

3.

Halilović  Hamza

4.

Hirkić  Nidal

5.

Pajić  Alden

6.

Morić  Belma

7.

Češljar Aid

8.

Tubok Almina

9.

Imamović  Sara

 

½ HEMIJSKI ČISTAČ

 

Red.br.

Ime i prezime

Ukupno broj bodova

Šifra učenika

1.

Hrapovich Ajla

ponovac

 

2.

Vasić  Renato

-

 

3.

Zalihić Omer

-

 

4.

Suljić  Armin

-

 

5.

Puškić  Sulejman

ponovac

 

6.

Sipović  Eman

-

 

7.

Durmo  Amina

Ponovni upis

 

8.

Krak  Ajla

-

 

 

Napomena:

Učenici koji su primljeni u Srednju školu za tekstil, kožu i dizajn a nisu donijeli dokumenta ista mogu donijeti u Sekreterijat škole.

Svi učenici u školu obavezno moraju nositi maske.

Učenicima i profesorima želimo sretan početak nove školske 2020/2021. godine.