RAMAZAN

I ove školske godine pored tradicionalnog volontiranja u toku I polugodišta učenici Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn volontirali su za vrijeme Svetog mjeseca.

Ovom prilikom zahvaljujem se i čestitam svim volonterima na ličnoj i društvenoj odgovornosti, doprinosu prvenstveno na nadogradnji sebe kao ličnosti, doprinosu lokalnoj zajednici odnosno pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija i naravno pozitivnoj promociji škole.                

Alma Ahmethodžić prof.

DATUM VOLONTIRANJA

IME I PREZIME VOLONTERA

21. maj 2018.

Emina Mahmutovič, Berina Mahmutović, Amina Milić i Sara Kanlić

22. maj  2018.

Faris Bešlić, Enis Kolić, Amina Kulo  i Aldijana Hodžić

23. maj 2018.

Arijana Ferizović, Edo Demirović i Denis Bogućanin

24. maj 2018.

Edisa Hasić, Nermina Palavra, Irna Katana, Almedina Vranović i Sabina Kadić

25. maj 2018.

Adema Sadiković, Dženana Lagumdžić, Arnel Šahović i Danijel Rebo

28. maj 2018.

Feriz Alda, Jejna Alemina  i Merima Frašto

29. maj 2018.

Gagula Abdurahim i  Bajraktarević Sabahudin

30. maj 2018.

Zubčević Amina, Ema Nuhefendić, Armin Borovac i Demšulov Amar

31. maj 2018.

Čelan Ilhana, Vilić Naida i Alisa Sjenar

1. juni 2018.

Kuldija Dželila, Medina Krajčin

4. juni 2018.

Ena Lošić, Esma Mulaosmanović i Amajla Daut

5. juni 2018.

Ramić Amina, Šopović Arijana, Kavazic Eldina i  Hasanović Alma

6. juni 2018.

Ahmethodžić Alma, Rovčanin Indira i Elbasa Mulić

7. juni 2018.

Hanan Smajić, Azra Delić, Raisa Bibuljica i Lejla Hurić

8. juni 2018.

Minela Denić, Alma Salošević i Ilhana Čelan