AKTIV PEDAGOGA-PSIHOLOGA STARI GRAD

 

20.11.2018. godine  u prostorijama Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn održan je Aktiv pedagoga-psihologa Stari Grad.

Najvažnija tačka: primjedbe na Pravilnik za ocjenjivanje nastavnika, direktora, stručnih saradnika i škola koje priprema PPZ.