Spisak učenika prvih razreda školske 2015/2016. godine 

 

Odjeljanje: I - 1

DIZAJNER TEKSTILA I ODJEĆE

1 Abduli Mirsad
2 Daut Amajla
3 Elezi Esma
4 El-Halabi Harun
5 Frašto Merima
6 Hoši  Imran
7 Imamović Sukejna
8 Kolić Enis
9 Kurtić Amela
10 Lošić Ena
11 Mahmutović Berina
12 Mahmutović Emina
13 Mekić Miradeta
14 Mulaosmanović Esma
15 Osmanković Aldina
16 Osmanović Aldina
17 Pandžo Dženeta
18 Ramić Amina
19 Ražanica  Nejra
20 Rekanović Merjem
21 Spahić Elma
22 Hoši Maida

 

RAZREDNIK:

Remeta Jasna

 

Odjeljenje: I – 2

 TEKSTILNI TEHNIČAR KONFEKCIONAR

1 Bešić Sanela
2 Bibuljica Raisa
3 Delić Azra
4 Dobrača  Adnan
5 Gredić Adelisa
6 Helać Lejla
7 Ivazović  Zehrija
8 Kolubara Alen
9 Krajčin Medina
10 Kuldija Dželila
11 Lokvančić Naida
12 Memić Minela
13 Muminagić Ena
14 Nuhefendić Ema
15 Pačo Nerma
16 Pekić Milica
17 Prikaski Anela
18 Prolić Rijad
19 Ramović Sanela
20 Sarač Dženeta
21 Skenderagić  Admir
22 Smajić Hanan
23 Smajović Magnesa

 

RAZREDNIK:

Durmišević Alma

 

Odjeljenje: I – 3

TEKSTILNI TEHNIČAR KONSTRUKTOR-MODELAR

1 Bajrić Danijel
2 Begović Anes
3 Bešlija Erna
4 Bogućanin Denis
5 Čančar Samra
6 Demirović Edo
7 Došlić Riana
8 Ferizović Arijana
9 Hasić Edisa
10 Imamović Muhamed
11 Kadić Sabina
12 Katana Irna
13 Krvavac Nikica
14 Ligata Lamija
15 Medić Mejrema
16 Nalo Adna
17 Palavra Nermina
18 Pustahija Mahira
19 Sućeska Đejla
20 Sućeska Đejlana
21 Totić Hadžera
22 Tucak Haris
23 Vranović Almedina

 

RAZREDNIK:

Avdović Naida

 

Odjeljenje: I – 4

KROJAČI

1 Bešlić Faris
2 Bičakčić Emir
3 Bukvić Selma
4 Čorbo Hamid
5 Dacić Amar
6 Durak Almedina
7 Durmo  Jasmina
8 Durmo Azra
9 Đelkić  Đeneta
10 Gagula Amina
11 Hadžalić Faris
12 Isić  Mujesira
13 Karalija Melisa
14 Kurtović Alma
15 Ljubović Bakir
16 Ljubović Lejla
17 Mešić Enisa
18 Milić Lamija
19 Peci Arjana
20 Rustempašić Adin
21 Sabljica Edna
22 Šahović Kenan
23 Šuman Adela
24 Vejseli Almedina
25 Žiga  Ali

 

    RAZREDNIK:

    Zec Mirnes