18.06.2021.

Sa početkom u 18:00 sati u prostorijama KBF realizovana je druga radionica u okviru projekta Svjedok vjere i mira. Radionicu Mediji i izgradnja mira realizovale su Medina Fazlic  i Ehlimana Hodžić. Učesnice u radionici  učenice Srednje škole za tekstil kožu i dizajn i učenice iz KŠC "Sveti Josip".

Naredna aktivnost planirana je za 30.6.2021.

Koordinator ispred škole Alma Ahmethodžić prof.

 

06.05.2021.

Sa početkom u 10:30 učenici  Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn  zajedno sa učenicima iz KŠC “Sveti Josip” obilazili su sakralne i značajne objekte abrahamskih religija u okviru projekta  Svjedok vjere i mira

Za današnju aktivnost  naših učenika bile su zadužene Ivana Stupar i Amina Čolaković. Naredna aktivnost je planirana za 18.6.  u prostorijama KBF.

Koordinator   ispred Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn: Alma Ahmethodžić

 

27.05.2021.

Sa početkom u 17:00 sati svečano je otvoren  projekt Svjedok vjere i mira u organizaciji  studenata Međureligijskih studija i izgradnje mira, Katoličkog bogoslovnog fakulteta, KŠC “Sveti Josip” i Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn.

U okviru aktivnosti projekta Svjedok vjere i mira učenicama i učenicima će držati radionice univerzitetski profesori, studenti Međureligijskih studija i izgradnje mira i stručnjaci iz područja izgradnje mira  i  dijaloga.

Učesnici u projektu PRO-Budućnosti: Svjedok vjere i mira

1.         Emma Krih

2.         Amina Ribić

3.         Džejna Ribica

4.         Akir Latić

5.         Sadžida Gagula

6.         Lamia Sinančević

7.         Merjem Cico

8.         Alina Islami

9.         Elma Turčalo

10.       Azra  Zeherović

 

Koordinatorica ispred Srednje škole za tesktil, kožu I dizajn Alma Ahmethodžić prof.

 

 

 

21.5.2021.

Sa početkom u 10:45 u prostorijama Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn podjeljene su nagrade  učesnicama  i učesnicima  projekta PRO-Budućnost.

Veliko HVALA za zalaganje i trud u vrijeme pandemije  koje je zahtjevalo dodatno vrijeme za pripremu i realizaciju aktivnosti.

Mnogo sreće našim maturanticama uz želju da upišu željene fakultete.

Alma Ahmethodžić prof.

 

10.5.2021.

IZVJEŠTAJ SA REALIZIRANE ZAVRŠNE  SVEČANE AKTIVNOSTI

Sa početkom u 18:00 sati realizovana je posljednja svečana aktivnosti u okviru projekta PRO-Budućnost na kojoj smo predstavili  sve aktivnosti koje smo realizovali u prethodnom periodu. Veliko hvala PRO-Budućnost, CRS, USAID i Prosvjetno-pedagoškom Zavodu    na ukazanoj časti i povjerenju da Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn bude jedna od 10 škola iz KS koja će realizovati ovaj projekt. Hvala direktoru škole gospodinu Behudinu Rovčaninu koji se obratio učenicima i poželio sreću kako u daljem školovanju tako i učešću u ovakvim i sličnim aktivnostima. Također veliko hvala kolegici Suniti Gagula koja je realizovala divnu radionicu sa učenicima pod nazivom Kultura mira gdje su učili na koji način mogu promovisati mir koristeći društvene mreže i različite programe. Naravno  kao i uvijek do  sada što sam govorila i sada ću reći.  Bez  Vas, učenica i učenika, ovo sve nebi bilo moguće i ne bi imalo smisla. Kao i do sada, mi idemo u dalje pobjede u promovisanju mira i univerzalnih ljudskih vrijednosti. Časti mi je bila surađivati sa Vama. Mnogo sreće maturantima u daljem školovanju. Za kraj, poruka za sve koji sumnjaju u moć dobra: “Nemojte se truditi da samo vi budete dobri, već da i svijet što ga iza sebe ostavljate postane dobar.”Bertolt Brecht

 

Koordinatorica projekta: Alma Ahmethodžić

 

 

 

Čast nam je pozvati Vas na završnu ativnost u okviru projekta PRO-Budućnost pod nazivom: Šta smo naučili o miru?

Devetnaest učenica i učenika Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn su u toku školske 2020/2021. učestvovali u niz edukativnih i kreativnih aktinvosti u okviru kojih su se obrazovali ali i odgajali o miru i univerzalnim ljudskim vrijednostima koje mir krase.

Za pozitivan mir je potreban savjestan i odgovoran građanin bez predrasuda i mrženje. Mir dolazi kroz razumijevanje. Navedena aktivnost će se realizovati u ponedjeljak 10.5.2021. godine sa početkom u 18:00 sati.Alma Ahmethodzic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Alma Ahmethodzic's Zoom Meeting Time: May 10, 2021 06:00 PM Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/73045254728?pwd=TDdzVFlQUGlRa2JCTndEcDczQUtJQT09

Meeting ID: 730 4525 4728

Passcode: NGZFa4

 

 

 

 

22.4.2021.

U okviru projekta PRO-Budućnost i povodom Dana planete Zemlje učenice i učenici Srednje škole za tekstil, kolu i dizajn u školskom dvorištu zasaditi  će drvo mira.

🌹Poruka ljudima cijelog svijeta čuvajte prirodu našeg planeta. Ne zagađujte šume i polja. Čuvajte rijeke i mora. Sadite cvijeće i drveće, jer čista priroda je zdravlje i život.

 

21.4.2021.

Sa počekom u 11:00 sati u okviru projekta PRO-Budućnost  u kojem učestvuju učenice i učenici Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn realizovana je još jedna aktivnost, Živa biblioteka u organizaciji Helsinškog parlamenta građana Banja Luke.

Živom bibliotekom modelirao je gospodin Aleksandar Žolja a Knjige, hrabri i dobri ljudi  koje smo imali priliku vidjeti i čuti  podijelili su sa učenicima srednjih škola iz Sarajeva, Mostala, Travnika i Gornjeg Vakufa svoja  teška životna iskustva vezana za rat, posljedice rata i  ovisnost.

Koorodinatorica projekta. Alma Ahmethodžić prof.

 

24.03.2021.

U okviru projekta PRO-Budućnost realizovana je radionica pod nazivom Transformacija konflikta.

 

Struktura radionice:

 

Učenički radovi na temu: Konflikt može da transformiše

Razgovor na temu: Šta je mir?

Koje su vrste mita?

Video: Mladi u izgradnji mira

Galtung

Lederah

Transformacija odnosa

Transformacija sukoba

Pristupi transformaciji konflikta

Transformacija konflikta

Principijelni pregovori

Dijalog

Medijacija

Trening ( izgradnja kapaciteta)

Šta je izgradnja mira?

Razgovor: Moralna odgovornost svakog pojedinca, građanina, intelektualca, političara i itd. je?

Alma Ahmethodžić prof.

 

 

U okviru projekta PRO-Budućnost učenice i učenici Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn pod mentorstvom prof. Rasim Sahman  zajedničkim radom izradili rad pod nazivom Golubica mira.  Ovaj  rad predstavlja praktični dio radionice Stubovi mira održane u decembru mjesecu 2020. god. . Golubicu mira čine i okružuju  univerzalne vrijednosti poput  pravde, morala, ljubavi   i ljepote koje treba da  krase svakog pojedinca ali i našu BiH.

#Različiti a isti#Amina Aminaa Ribic  Naida Vilic  Elma Turčalo, Akir Latic , Ajla Mustafi, Ajla Džananović i Andrea Jovanović.#19 Mirotvoraca u okviru projekta PRO-Budućnost#

Veliko hvala profesoru i učenicima na predanom i odgovornom radu koji je rezultirao pravim umjetničkim djelom.

Koordinatorica projekta Alma Ahmethodžić