SEKCIJA PRVE POMOĆI

 

U školskoj 2017/2018. učenici naše škole svoje aktivnosti provode u sekcije Prve pomoći, u bliskoj suradnji sa Opštinskim Crvenim  krstom u Starom Gradu.

Pored uključenosti u razne aktivnosti Crvenog krsta edukacija je sastavni dio ove sekcije a članovi sekcije su veoma dobri učenici.

Voditelj sekcije Harun Hadžić