U periodu od 10.-12.9.2020. u organizaciji PH International uz podršku Ambasade SAD u Sarajevu održan je seminar na temu: "Socijalizacija s pravom" (PSP).🇺🇸

Na seminaru su  učestvovali  prosvetni radnici i predstavnici MUP-a. Cilj seminara osnažiti saradnju škola i MUP-a u cilju prevencije  maloljetničke delikvencije  u BiH.

Na seminaru prisustvovali, održali radionicu na temu: "Prevencija ekstremizma  i radikalizma" Alma Ahmethodžić  prof. i Sead Kavazović policijski službenik  Prve policijske uprave Stari Grad.

Alma Ahmethodžić prof.