ŠKOLSKI ODBOR

 

Za odlične rezultate koje škola bilježi posljednjih godina velike zasluge ima aktivan Školski odbor na čelu sa mr.Hadžanom Konjom.