"Građanska misija obrazovanja"

U organizaciji Ambasade Savezne Republike Njemačke, Helsinškog odbora za ljudska prava uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade 22.4.-23.4.2019.godine u okviru projekta "Građanska misija obrazovanja" održan je seminar za nastavnike, profesore filozofske grupe predmeta, pedagoge i psihologe iz KS. Predstavnice navedenih aktiva iz Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn na seminaru su bile Almedina Pasic-Muratovic, pedagog-psiholog i Alma Ahmethodžić, prof.