MIROVNO OBRAZOVANJE

 

U okviru projekta „Mirovno obrazovanje“  učenice  i učenici obilježili su Međunarodni dan mira koristeći školsku platformu i aplikaciju Meet gdje su na  jedan kreativan način  diskutovali, crtali i igrali asocijacija na temu MIR  kao imperativ kako za čovjeka tako i za društvo.

Koordinator: Alma Ahmethodžić prof.

Video:

https://drive.google.com/file/d/1Y0JHV8DWsVzK7kbsQGe5l2ywLWO_TaPf/view

 

 

 

Na osnovu Memoranduma o razumijevanju između Catholic Relief Services i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Saglasnosti Ministarstva za realiziranje PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za budućnost) projekta „Mirovno obrazovanje“ za 2020/2021. Na osnovu rješanja Prosvjetno-pedagoškog zavoda o imenovanju škola u Kantonu Sarajevo na osnovu kojeg su predložene škole nosioci projekta za 2020/2021. godinu čast nam je obavijestiti Vas kako će ove školske godine i naša škola biti dio projektnih aktivnosti navedenog projekta. 28.9. 2020.

Učenicima je predstavljen projekt „Mirovno obrazovanje“. Koristeći aplikaciju Meet učenicima je predstavljen projekt i aktivnosti koje će se realizovati u toku školske godine.

Koordinator: Alma Ahmethodžić prof.

Video:

https://drive.google.com/file/d/1HX7mPUU8tQ04XrcMCTFwZ8laY0H2i898/view