10. oktobar

JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn u saradnji sa Udruženjem za zaštitu mentalnog zdravlja "Menssana" u okviru projekta "Mnentalno zdravlje u kadru" obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja 10. oktobra.

Film "Hana" će biti  podjeljen  u svim online učionicama  za ČOZ.

Film "Hana"  je podjeljen na na Nastavničkom vijeću i predstavljen svim članicama i članovima NV.

Razrednici će zadužiti po dva učenika koji će  pripremiti prezentaciju za naredni ČOZ i održati predavanje na  temu:"Adolescentna kriza"

Alma Ahmethodžić prof.