LJETNI DEBATNI KAMP 2015
Napisao/la: Alma Ahmethodžić   Datum: 14.09.2015.

U organizaciji Centra za kulturu dijaloga (CKD)  uz pomoć Ambasade SAD u Sarajevu  organizovan je Ljetni debatni kamp u Neumu u trajanju od 5 dana od 27.-31. 8. 2015. gdje su aktivno učestvovali i debatanti Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn u Sarajevu. Naziv kampa Svi različiti-Svi jednaki, interetničko pomirenje među mladima.

 Zajednička fotografija svih učesnika Ljetnog debatnog kampa. Hvala CKD!!

U pratnji trenera debatnog kluba Modus i profesorice Alme Ahmethodžić, debatanti koji su nagrađeni učešćem na kampu su: Sandro Lukežić, Aldijana Delalić i Amar Solunović koji su svoje učešće opravdali  dostojanstvenim, predanim radom i trudom u svim predviđenim aktivnostima.

Sve je bilo u znaku kampa pa i stepenište koje vodi do hotela u kojem su boravili treneri i njihovi debatanti.

Profesorica Alma Ahmethodžić na kampu je dobila Certifikat trener Karl Poper debatnog formata nakon trogodišnjeg aktivnog učešća u svim aktivnostima koje sprovodi Centar za kulturu dijaloga.

U četri sata ujutro, nakon dnevnih aktivnosti debatanti su se družili, razgovarali o debati pa i pomagali u nekim aktivnostima za koje su bili zaduženi  treneri a debatanti dužni da se odazovu na njihov poziv.

 

Hor kampa je osmislio divnu pjesmu sa jasnom porukom koja propagira sve što se odnosi na naziv kampa a pjevala se i nekadašnja himna BiH.

                   

Debatanti koji su imali obavezu snimiti jasnu poruku koja se odnosi na propagiranje svih vrijednosti  o kojima se govorilo na kampu su imali i Amar Solunović i Sandro Lukežić.

 

Za vrijeme puta u Neum naravno svi su se veselili samo što su neki imali potrebu da spavaju a neki da sve evidentiraju: J

       

Hotel Stella je bio mjesto okupljanja trenera i debatanata iz cijele Bosne i Hercegovine.

Pet dana borakva u hotelu Stella svim učesnicima je pomoglo da što bolje i ugodnije realizuju sve planiralne aktivnosti i obaveze od strane CKD.

Sve ljepote hotela Stella su nam davale inspiraciju u radu J

Predivan pogled sa mjesta okupljanja trenera i debatanata i pripremanja debata, govora i sl.

Debatanti Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn su bili jedni od omiljenijih osoba za debatovanje i druženje što se pokazalo da jednom od organizovanih izbora za najboljeg druga, društvo , mistera, miss i itd.

Naravno divan restoran hotela Stella nam je mnogo olakšavao rad. J

Debatant Amar Solunović pomaže profesorici i crta strip za Debatne novosti i to u četiri sata ujutro.

Naravno vratit ćemo se opet, a svo vrijeme njegovat i propagirati sve vrijednosti o kojima smo govorili.