21.10.2020.

 

U okviru projekta PRO-Budućnost realizovana  je radionica pod nazivom:"Kultura mira" gdje su učenice i učenici od I do IV razreda na jedan edukativan, kreativan  način kritički  promišljali o navedenoj temi.

Radionicu realizovala  koordinatorica projekta za Srednju školu za tekstil, kožu i dizajn Alma Ahmethodžić prof.