SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN

 

Adresa ul. Medrese br. 5           Općina Stari grad                 71 000 Sarajevo
Direktor 033 233 527
Pom. direktora 033 237 780
Sekretar 033 531 675