23.11.2020. godine sa početkom u 12:30 realizovana je radionica. Komunikacija, stereotipi i predrasude u okviru projekta PRO-Budućnost.

Segmenti radionice:

Šta je komunikacija?

Vrste komunikacije,

Elmenti komunikacije,

Predrasude o kumunikaciji,

Marshall Rosenberg asertivna komunikacija,

Kultura govora,,

Sokratova tri sita,

Šta je govor mržnje?

Kako počinje govor mržnje?

Stereotipi,

Rodni stereotipi,

Predrasude

Naše poruke. Na radionici su učestvovali svih 19 učenika iz projekta i učenice iz I razreda Amela Bujak, Elma Tručalo i Denise Aramu.

Radionicu realizovala Alma Ahmethodžić prof.