Obrazovanje za mir

U organizaciji Helsinškog odbora, ambasade Savezne Republike  Njemačke, Američkom agencijom za međunarodni razvoj USAID-om i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS učenici Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn učestvovali su u trodnevnom kampu gdje su u okviru projekta Obrazovanje za mir učestvovali u radionicama u kojima se razgovaralo o stereotipima, predrasudama, debati, interkulturalizmu i  obrazovanju za mir.

            Akir Latić, Anita Hukić, Amina Vručak,Tara Radosavljević, i Naida Vilić 

Alma Ahmethodžić prof.