7.3.219. sa početkom u 10:30 Bošnjački institut

 

U okviru Sedmice izgradnje mira, solidarnosti i ženskih prava.

Penel diskusija:

Učesnice su:

- Dr. Ruth Wiseman, zamjenica britanskog ambasadora u BiH

- Jasminka Drino Kirlić, prošlogodišnja dobitnica naše Mirovne nagrade, Omladinski centar Gornji Vakuf-Uskoplje, žena koja je sada u penziji, ali jedna od prvih bh. organizacija,

u podijeljenom gradu (ali i širom BiH) je uradila i radi izuzetan posao na rušenju barijera i gradnji boljeg društva

- Zilka Spahić-Šiljak, TPO Fondacija, profesorica na Stanford University (i u Zenici)

- Vesna Bajšanski Agić, direktorica Fondacija Mozaik

- Aida Daguda, direktorica, Centar za promociju civilnog društva

- Nuna Zvizdić, Žene BiH, heroina, institucija.

- Jadranka Miličević, CARE International / Fondacija CURE bi moderirala događaj

 1.         Amina  Vrućak

2.         Naida Vilić

3.         Alisa Sjenar

4.         Indira Mrkulić

5.         Ajla Džanović

6.         Ajla Mustafi

7.         Andrea Jovanović

8.         Anita Hukić

9.         Amina Garaplija

10.       Tara Radosavljević

11.       Ismar Halvo

12.       Almedina Lačić

13.       Amina Zubčević

14.       Lejla Salihović

15.       Fatma Darviš

16.       Iman Džido

17.       Mirela Dobrača

18.       Amina Kulo

19.       Larisa Oruč

                                                        Alma Ahmethodžić prof.