HISTORIJSKA SEKCIJA

Učenici Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn zajedno sa voditeljicom historijske sekcije posjetili Muzej Sarajeva.

 

 

 Historijska sekcija "Stećak" formirana je 04.09.2017. godine i broji 18 članova u I polugodištu.

U svom radu u I polugodištu historijska sekcija je uradila slijedeće:

Planira:

                                                                                                                Voditelj sekcije:

                                                                                                           Dedović Hatidža, prof.