HISTORIJSKA SEKCIJA

 Historijska sekcija "Stećak" formirana je 04.9.2013. godine i broji 22 članova.

Voditelj sekcije je profesor Behudin Rovčanin.

U svom radu u I polugodištu historijska sekcija je uradila slijedeće:

Ovo su makete koje učenici rade na sekciji: