USAVRŠAVANJE PROFESORA I STRUČNIH SARADNIKA

15-17.01.2019. 

U skladu sa potpisanim Memorandumom o suradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade  Kantona Sarajevo i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu realizovano je stručno usavršavanje nastavnika  i stručnih saradnika na kojem su prisustvovali i  nastavnici Srednje škole za  tekstil, kožu i dizajn. Stručno usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola koji su završili Filozofski fakutet realizovano je 15.01.2019. godine dok je 16.01.2019.godine ralizovano  stručno usavršavanje i za nastavnike stručno-teorijske nastave. 17.01.2019.  godine u prostorijama u Filozofskog fakulteta je realizovano i uže stručno usavršavanje nastavnika koji su završili Filozofski fakultet kao i predavanja koja se realizuju u okviru Aktiva.