EU Info Centar u Sarajevu

 

7.11.2017. godine učenici II, III i IV razreda posjetili su EU Info Centar u Sarajevu. Na sastanku  sa ljubaznim osobljem EU Info Centra naši učenici su odgovarali na pitanja:

Da li se poštuju ljudska prava?

Da li smo dovoljno edukovani o ljudskim pravima?

Od koga treba da tražimo pomoć u slučaju kršenja ljudskih prava?

Šta kao pojedinci možemo i predlažemo da se uradi da bi se kršenje ljudskih prava spriječilo ili adekvatno sankcionisalo?

Naši učenici su aktivno sudjelovali u diskusiji i izložili svoja mišljenja i prijedloge. Na osnovu današnje aktivnosti osoblje EU Info Centara  snimljeni materijal će montirati u  promitivni  video o ljudskim pravima koji će biti objavljen 10.12.  na Međunarodni dan ljudskih prava. Akteri promotivnog videa su  učenici Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn. Koordinator aktivnosti Alma Ahmethodžić prof.