ETNO  SEKCIJA

Naša domovina je bogata raznolikostima u svakom pogledu. Kada je riječ o narodnim običajima i nošnjama imamo se čime ponositi.

Naše stare običaje odjevanja, izrade odjeće treba spasiti od zaborava. Tu su vrijedni članovi etno sekcije ...