EKOLOŠKA  SEKCIJA

 

EKOLOŠKA SEKCIJA

Ekološka sekcija svake godine okuplja veliki broj učenika, koji se bave idejnim rješenjima za održavanje čistoće i ljepote u školi i izvan nje. Učenici uspješno sudjeluju u mnogim aktivnostima koje se odvijaju po godišnjem planu rada. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se realiziraju u skladu sa „Eko kalendarom“, slobodnim izborom tema i aktivnostima oko uređenja školskog dvorišta.

Glavni cilj sekcije je razvijanje ekološke svijesti i formiranje pravilnih stavova prema značaju i zaštiti životne sredine, odgovornosti i ljubavi prema prirodi. Sadržaji rada ekološke sekcije proističu iz problematike kojom se ekologija kao nauka bavi, ali i neophodnih aktivnosti koje se moraju preduzeti radi zaštite i unapređivanja životne sredine. Učenicima treba ukazati na rastuće ekološke probleme: zagađivanje zraka i vode, radioaktivno zračenje, iscrpljivanje nenadoknadivih energenata, globalno zagrijavanje, neadekvatno odlaganje otpada, izumiranje biljnih i životinjskih vrsta i problem smanjenja ozonskog omotača. Jedan od načina rješavanja navedenih problema je edukacija učenika o važnosti zdravog života u zdravoj životnoj sredini i očuvanju prirode i okoliša za generacije koje dolaze.

 

BIOLOŠKI KUTAK ŠKOLE

Članovi ekološke sekcije rade na izradi biološkog kutka škole. Unutar biološkog kutka su uz različite ekološke poruke postavljene kante za razdvajanje ambalažnog otpada, koje su učenici sami izradili. Sa tim su upoznali sve učenike i uposlenike škole koje pozvali da svoj otpad odlažu isključivo u pomenute kante u skladu sa oznakama. Također su skrenuli pažnju na značaj reciklaže, njene prednosti kao i veoma važnu ulogu svakog pojedinca u zaštiti životne sredine.

 Reciklaža je proces izdvajanja materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje u iste ili slične svrhe. Proces uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorišćenih stvari i materijala. Važno je odvojiti otpad prema vrsti jer se mnoge otpadne materije mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene.

Reciklažom se postižu sledeći ciljevi:
- štednja sirovinskih resursa
- štednja energije
- zaštita životne sredine
- otvaranje novih radnih mesta

 

U okviru ekološke sekcije grupa učenika je formirala školsku EKO-PATROLU.

Glavni cilj EKO-PATROLE  je podizanje ekološke svijesti svih učenika i uposlenika škole kroz redovni obilazak učionica i drugih školskih prostorija. Prilikom obilaska učionica provjeravamo njihovu čistoću i prenosimo nove ekološke poruke prisutnom učenicima. Također, provjeravamo ostale školske prostorije, prilikom čega skrećemo pažnju uposlenicima škole na štednju električne energije, kroz isključivanje uređaja koje trenutno ne koriste, kao i na upotrebu štednih sijalica.

Osim toga, redovno provjeravamo slavine u školskim toaletima, kako bismo spriječili nepotrebne gubitke pitke vode i prijavili eventualne kvarove.

Na ovaj način podstičemo ekološki poželjnja ponašanja u skladu sa principima održivosti i prava budućih generacija na očuvanu životnu sredinu.