EKOLOŠKA  SEKCIJA

 

EKOLOŠKA SEKCIJA

Ekološka sekcija svake godine okuplja veliki broj učenika, koji se bave idejnim rješenjima za održavanje čistoće i ljepote u školi i izvan nje. Učenici uspješno sudjeluju u mnogim aktivnostima koje se odvijaju po godišnjem planu rada. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se realiziraju u skladu sa „Eko kalendarom“, slobodnim izborom tema i aktivnostima oko uređenja školskog dvorišta.

Glavni cilj sekcije je razvijanje ekološke svijesti i formiranje pravilnih stavova prema značaju i zaštiti životne sredine, odgovornosti i ljubavi prema prirodi. Sadržaji rada ekološke sekcije proističu iz problematike kojom se ekologija kao nauka bavi, ali i neophodnih aktivnosti koje se moraju preduzeti radi zaštite i unapređivanja životne sredine. Učenicima treba ukazati na rastuće ekološke probleme: zagađivanje zraka i vode, radioaktivno zračenje, iscrpljivanje nenadoknadivih energenata, globalno zagrijavanje, neadekvatno odlaganje otpada, izumiranje biljnih i životinjskih vrsta i problem smanjenja ozonskog omotača. Jedan od načina rješavanja navedenih problema je edukacija učenika o važnosti zdravog života u zdravoj životnoj sredini i očuvanju prirode i okoliša za generacije koje dolaze.