EDUKACIJA

28.6.2018. godine na Filozofskom fakultetu  kao i na  Prirodno- matematičkom fakultetu realizovana su stručna usavršavanja za nastavnike opće-obrazovnih  i stručno-teorijskih predmeta.  

Profesori  Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn koji su završili Filozofski fakultet danas su prisustvovali predavanjima koja su realizovana na svim odsjecima   u prostorijama fakulteta od 9:00-13:00h dok su profesori stručno-teorijske nastave prisustvovali predavanjima koja su realizovana na Prirodno-matematičkom fakultetu.