28.10.2020.

Sa početkom u 08:30 u zbornici Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn za učešće u projektu Dijalogom do razumijevanja podijeljene su zahvalnice učenicima i učenicama. Veliko hvala TPO Fondaciji i Etos inicijativi za podršku kao i partnerima u projektu  Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo, Centar za kulturu dijaloga, Mreža za izgradnju mira, Udruženje nastavnika, profesora Građansko obrazovanje.

Veliko Hvala Aminaa Ribic Amina Vrucak Alisa Sjenar Naida Vilic Akir Latic Emma Krih Džejna Dzejna Ribica Džejna Dzejna Hamzic Minela Benic Adna Skrijelj Ajla Džannović Ajla Mustafi

 

 

 

10.12.2020.

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u okviru projekta Dijalogom do razumijevanja realizovali smo i posljednju aktivnost u okviru navedenog projekta. Projekt dijalogom do razumijevanja podržava TPO Fondacija i Etos inicijativi kroz aktivnost Etos inicijstiva-Dijalog sa svrhom 2020. Pored svoje sarajevske stručne škole, Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn i Srednje škole metalskih zanimanja u projektu učestvuju Centar za kulturu dijaloga, Mreža za izgradnju mira i Udruženje nastavnika, profesora Građansko obrazovanje.

Voditeljice današnjeg programa su bile Amina Vrucak i Jasmina Jelčić.

Program povodom Međunarodnog dana ljudskih prava:

Predstavljanje svih realizovsnog aktivnosti u okviru projekta

Objavljivanje po 6 najaktivnijih učenika iz obje škole  koji su nagrađeni za svoj rad i trud.

Predstavljanje plakata uč. Naime Vilić povodom Međunarodnog dana ljudskih prava pod mentorstvom prof. Rasim Sahman

Predstavljanje plakata uč. Srednje škole metalskih zanimanja

Završna riječ koordinatora

Muzička numera koju je izvela uč. Srednje škole za tekstil kožu i dizajn Indira Mrkulic

Ni ovaj program nije prošao da se nismo sjetili našeg Gorana Bubala📷

Veliko hvala zaozdbojeno vrijeme Azra Nezirić, Aldijana Muslimm, Igor Smiljanic

Posebno hvala svim našim učenicama i učenicima na trudu i zalaganju.

TPO Fondacija i Etos inicijativa hvala za podršku i priliku da realizujemo ovakve aktivnosti.

Hvala Centru za kulturu dijaloga za učešće i podršku

Hvala Udruženju nastavnika, profesora Građansko obrazovanje.

Koordinatori: Alma Ahmethodžić i Mirsad Cvrk

 

 

 

 

U okviru projekta "Dijalogom do razumijevanja" učenice 4. razreda naše škole, Naida Vilić i Alisa Sjenar, pod mentorstvom svog profesora Crtanja i kreiranja odjeće, Rasima Šahmana, aktivno su doprinijele izradi plakata na temu ljudskih prava i sloboda.

Na ukupno 6 plakata vizuelno su predstavljena po dva člana iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (1948.), Konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda (1950.), te Konvencije o pravima djeteta (1959.). Svojim iznimnim angažmanom, učenica Naida Vilić je uspjela napraviti odlične fotografije, koje su adekvatno ilustrovale suštinu 5 od ukupno 6 izvadaka iz pomenutih konvencija i deklaracija.

Plakati sa edukativnim i korisnim sadržajem su, kako je projektom i predviđeno, odštampani, i u budućnosti će ukrašavati prostorije naše škole, na ponos svih učesnika projekta, ali i cijele škole.

 

Mentor: Rasim Šahman

 

 25.03.2019.

Direktor škole Rovčanin Behudin učestvovao na Trećoj lokalnoj dijaloškoj platformi koju su organizovali Općina Stari Grad i Centar za promociju civilnog društva pod nazivom „Izgradnja hohezivne i inkluzivne lokalne zajednice koja brine o svojim članovima i članicama.

Projekat „Dijalog za budućnost“ razvijen je na inicijativu i pod pokroviteljstvom Predsjedništva BiH a zajednički se provodi od strane UNICEF-a, UNDP-a i UNESCO-a.