Debatnu sekciju debatnog kluba Modus vodi profesorica Alma Ahmethodžić.

Sekcija se održava srijedom od 11:30-12:20 i četvrtkom od 13:10-14:00.

Aktivnosti sekcije u 2015./2016. godini.:

4.01.2016. Debatant debatnog kluba Modus i učenik Srednje skole za tekstil, kozu i dizajn Amar Solunović dobio je priznanje od CKD-a za promoviranje kult dijaloga, najviših etičkih principa, značaja rada CKD-a i promoviranje istine u online komunikaciji putem društvenih mreža.

Učenici sa profesoricom bili su dio zimskog debatnog kampa 2016.

Debatanti debatnog kluba Modus Amar Solunović, Dragana Ždralić i Medina Kačević sa profesoricom Almom Ahmethodžić posjetili su prostorije TPO gdje su im uručeni plakati za kabinet za kulturu religija!

26.02.2016., performans u okviru Sarajevska zima kojem su prisustvovali naši debatanti!

26.02.2016., učenici Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn i debatanti debatnog kluba Modus realizovali su Međuškolsko takmičenje sa učenicima i debatantima iz Srednje škole 28 juni iz Istočnog Sarajeva gdje je u prostorijama škole organizovana debata, druženje debatanata, obilazak škole i prezentacije.

Debatanti debatnog kluba Modus: Amar Solunović, Šejla Šehović i Hankija Čengić učestvuju u radionicama koje je organizovao CKD za sve timove koji će participirati na Državnom takmičenju.

Povodom Međunarodnog dana žena debatni klub Modus pripremio je prikladan program za sve uposlenice Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn.

10.03.2016. godine u Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn održano je školsko takmičenje pod nazivom "Projekt građanin" iz nastavnog predmeta Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava. Pobjednička tema je: Problem nepropisnog parkiranja koju je istraživao razred III-1. Na općinskom takmičenju 02.4.2016. godine školu će predstavljati kombinovani tim iz III-1 i III-2 razreda. Teme koje su razredi istraživali ove školske godine bile su: III-1 Problem nepropisnog parkiranja, III-2 Problem pasa lutalica i III-3 Problem maloljetničke delikvencije.