DEBATA

08.12.2018.

U organizaciji Centra za kulturu dijaloga održano je Regionalno debatno takmičenje na kojem je sudjelovalo 14 ekipa.

Srednju školu za tekstil, kožu i dizajn predstavljale su Alisa Sjenar, Larisa Oruč i Amina Vrućak.

Kao trener čestitam našim debatanticama koje su danas debatovale protiv finalista i koje su u najboljem svjetlu predstavljale školu.

Detaljnije informacije o plasmanu očekujemo u ponedjeljak.

Treba napomenuti da smo jedina stručna škola koja je uspjela da se kvalifikuje na takmičenje koje je ove godine podrazumijevalo i kvalifikacije za takmičenje.

 

Alma Ahmethodžić, prof.

 

DEBATA

19.11.2018.

U Srednjoj školi za tekstil, kožu u dizajn održana je debata na tezu: U Bosni i Hercegovini se u dovoljnoj mjeri njeguje kulturna baština.

Program:

Himna Bosne i Hercegovine

Prezentacija: Kulturna baština BiH, Amina Kulo

Debata:

A1 Alisa Sjenar A2 Larisa Oruč A3 Amina Vručak

N1 Ena Lošić N2 Amajla Daut N3 Esma Mulaosmanović

Prisustvovali debati učenici koji pohađaju nastavu Kulture religija, učenici IV-1 i IV-3

Hvala!

 

 

 DEBATA

23.-25.02.2018. U tuzlanskoj Behram-begovoj medresi održano je XXI Državno debatno natjecanje čiji je organizator Centar za kulturu dijaloga  pod sloganom Jednakost za sve. Članovi debatnog kluba Modus Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn su izborili plasman na ovo prestižno natjecanje u okviru kojeg su  dostojanstveno predravljali školu. Pored debatanta Inele Subašić, Amajle Daut i Ede Demirovića u Tuzlu su išle kao staff Alisa Sjenar i Esma Mulaosmanović i to na osnovu dostavljenih matrijala u CKD i broja aktivnosti koje realizuje debatni klub u programu CKD. Kao trener želim da čestitam svojoj ekipi na dobrom predstavljanju škole uz poruku da sledeće godine očekujemo bolje rezultate.

                                                                                                 Trener: Alma Ahmethodžić prof.

 

10.01.2018.  Potvrda iz Centra za kulturu dijaloga. Debatni tim sa Regionalnog takmičenja  Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn  osigurao je plasman na 21. Državnom debatnom takmičenju koje će se održati 23.-25.02.2018. u Tuzli u Behram-begovoj medresi.Pored debatnog timskog takmičenja 2 najbolje rangiranih debatanata  takmičiti će se i u govorništvu. Srednju školu za tekstil, kožu i dizajn  predstavljati i boriti se za što bolji plasman slijedeći debatnati:  Inela Subašić, Edo Demirović i Amajla Daut. Sretno našim debatnatima  na pripremama koje su već dogovorene  i naravno sretno  na takmičenju.

UČESNICI:

·         * svi debatni treneri/suci članovi mreže klubova Centra za kulturu dijaloga, bez obzira da li je njihova ekipa izborila plasman na Državno natjecanje,

·           *   članovi pobjedničkih ekipa sa regionalnih debatnih natjecanja u Banja Luci i Sarajevu,

 * najbolji pojedinačni govornici nakon kvalifikacija na Državnom natjecanju (12 govornika) - za smotru govornika.

 

 

 

 

03.12.2017. godine održano je Međuregionalno debatno takmičenje u organizaciji Centra za kulturu dijaloga . Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn osvojila je 18. od ukupno 34 mjesta što je zavidan rezultat imajući u vidu koje su škole ispred a koje su škole iza nas. Također je činjenica da nemamo termina za debatu i konačno ponosno mogu navesti i činjenicu da su naši debatanti angažovani u raznim aktivnostima te da nemaju dovoljno vremena da se adekvatno posvete debati. Kao trener i profesor ČESTITAM MOJIM DEBATANTIMA!

Najbolji individualni rezultat osvojila je Inela Subašić 12 mjesto (10 po bodovima) od 99 mjesta zatim Amajla Daut i Edo Demirović.

Čestitamo Edi jer je danas imao prve debate a već u drugoj je osvojio najviši broj bodova.

Čestitke i informacija za Državno debatno takmičenje koje će biti do petka.

Alma Ahmethodžić prof.