CIVITAS

Civitas sekciju vodi profesorica Alma Ahmethodžić, sekcija broji oko 15 učenika:

 1. Ždralović Dragana
 2. Solunović Amar
 3. Lukežić Sandro
 4. Bazalija Kenan
 5. Kačević Medina
 6. Haseta Anesa
 7. Selimović Merisa
 8. Milosavljević Kasandra
 9. Ćatić Adisa
 10. Ćatić Sumeja
 11. Barakovac Minela
 12. Šehović Šejla
 13. Čengić Bakir
 14. Subašić Inela

Sekcija se održava svake srijede od 12:20 do 13:15.