ČESTITKA

20.6.2018. godine završena je nastavna 2017/2018. godina.  Svim našim učencima  čestitamo na  predanosti i odgovornosti  prema školskim obavezama, postignutim rezultatima i realizovanim aktivnostima u toku nastavne godine.

Ljetni raspust je prilika da se odmorite ali   pripremite za narednu školsku godinu i aktinvosti koje Vas očekuju.

“Učenje je kao veslanje uzvodno čim se prestane odmah se kreće nazad.“ Lao Ce

                                                                                              Direktor škole
                                                                                          Behudin Rovčanin