CENTAR ZA PROMOCIJU CIVILNOG DRUŠTVA

13.11.2018. godine Centar za promociju civilnog društva organizovao je okrugli stol na temu: Fizičko kažnjavanje djece.

Na spomnutom okruglom stolu prisustvovala je pedagogica Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn Almedina Pašić-Muratović.