16 DANA AKTIVIZMA

12.12.2019.

U Centru za mlade u Mostaru održana je konferencija pod nazivom „Vršnjačko  nasilje i rodno zasnovano nasilje: od reakcije do prevencije“ u organizaciji TPO Fondacije.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati trogodišnjeg rada  u području vršnjačkog nasilja i  rodno zasnovanog  nasilja.

Na konferenciji prisustvovala profesorica Alma Ahmethodžić

 

05.12.2019.

U nizu planiranih aktivnosti i učešća u Kampanji 16 dana aktivizma članice i članovi debate i civitas sekcije posjetili su izložbu Vane Lisac „Faces“ u Centru kulture i mladih.

Koordinira aktivnostima Alma Ahmethodžić prof.

 

 

 

16 dana aktivizma

#Ponosno u ime svih nas dižemo glas protiv svih vidova nasilja nad ženama#

#Plan aktivnosti 2019.#

Aktivnost 1#Budi kreativna/an i napiši na čemu si zahvalan. Pet najkreativnijih kratkih eseja,pjesama bit će objavljeno povodom Međunarodni dan ljudskih prava

Aktivnost 2# Obilazak izložbe "Faces" Vane Lisac, Centar kulture i mladih

Aktivnost3#IPriprema izložbe  radova koji promovišu ljudska prava Projekt građanin "Problem netolerancije među mladima", izložba radova "Umjetnost u izgradnji interkulturalizma i međureligijskog dijaloga" kao i debatnih aktivnosti. Posebna čast  i zadovoljstvo mi je najaviti izložbu ilustracija ljudskih prava u formi čestitke pod nazivom"Čestitamo, Vaše ljudsko pravo je...“

Aktivnost 4# Radionica: Rodno zasnovano nasilje

Aktivnost 5# Posjeta izložbe Safeta Zeca, "Zagrljaji"  Historijski muzej

Koordinstorica u navedenim aktivnostima: Alma Ahmethodžić prof.

 

7.12.2017. godine u okviru 16 dana aktivizma u prostorijama Srednje škole za tekstl, kožu i dizajn realizovana je radionica Rodno zasnovano nasilje- Nasilje nad ženama. U radionici su učestvovali učenici I, II, III i IV razreda koji su za radionicu snimili po jedan kratki video na temu Nasilje nad ženama dok je peta grupa imala zadatak u svom videu da iznese rješenja problema nasilja nad ženama. Pored videa sve grupe su dobile zadatak da navedu šta je to nasilje nad ženama, koji su uzroci nasilja nad ženama, da navedu po 5 pojmova koji ih asociraju na nasilje nad ženama i kratku poruku i ilustraciju za žrtve nasilja. Zahvaljujemo se svim današnjim učesnicima! Elbasa Mulic i Alma Ahmethodžić

16 DANA AKTIVIZMA

Svake godine od 25. novembra do 10. decembra preko 160 zemalja svijeta učestvuje u međunarodnoj Kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.   I ove godine Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn učestvuje kampanji u 16 dana aktivizma u organizaciji TPO Fondacije. Danas su učenici Edo Demirović i Amajla Daut dostavili promotivne materijela, brošure i literaturu za planirane aktivnos do 10.12. Međunarodnog dana ljudskih prava.

7.12.2017. godine  u Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn planirana je realizacija  radionice: Rodno zasnovano nasilje porodica- škola- učenik. Koordinatori i ove godine Elbasa Mulic i Alma Ahmethodžić.