Povodom Međunarodnog dana žena u holu Srednje škole za teklstil, kožu i dizajn izložena je prezentacija i tri likovna rada učenika članova Civitas sekcije.