Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u saradnji sa Udruženjem za prevenciju ovisnosti NARKO – NE, počinje aktivnosti usmjerene na prevenciju kockanja učenika srednjih škola.
U periodu od 24.03. – 26.03. održana je edukacija profesora i stručnih saradnika srednjih škola, nakon čega će se pristupiti primjeni pilot programa prevencije kockanja mladih u šest srednjih škola Kantona Sarajevo. Nakon evaluacije ishoda tog programa, planirano je da se on primjenjuje u svim srednjim školama od početka školske 2022/2023. godine.
Edukatori su profesori sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji program prevencije kockanja mladih u Hrvatskoj provode od 2010. godine.
Trodnevnu edukaciju otvorila je ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović. Tom prilikom ona je kazala da je važno osnažiti nastavnike, roditelje ali i širu društvenu zajednicu, kako bi zajedničkim i sihronizovanim aktivnostima postigli rezultate. Kako je istakla, djeca, odnosno mladi uče po modelu, te je socijalni kontekst odgoja gotovo ključan u razvoju mlade osobe.

Pedagog-psiholog škole Almedina Pašić-Muratović i profesorica vjeronauke Elbasa Mulić su ispred naše škole učestvovale u ovoj edukaciji.