Prvi i drugi čas druge smjene realizovana je prva radionica u okviru programa: Socijalizacija s pravom koji realizuju SŠ u saradnji sa MUP-om KS.

Naziv prvog realizovanog  modula je: Prava i obaveze mladih i institucije zaštite.

U školskoj 2021/22. u navedenom programu učestvuju učenici i učenice II-1 razreda.

Čestitke učenicima i učenicama na uspješno urađenim zadacima.

Radionicu realizovala: Alma Ahmethodzic prof.